Konkurs „Pomysł na Billboard”

Konkurs

Nagroda o wartości 1000 zł ?

Tak, bo nagradzamy za kreatywność, jaką się wykażesz… jeśli podejmiesz wyzwanie!
Pamiętasz billboard z napisem „Siła jest w nas!”, który publikowaliśmy? Był tak pozytywny, że zainspirował nas do zorganizowania konkursu. Co trzeba zrobić? Zaproponuj nam w komentarzu pomysł na autorskie hasło lub – jeśli potrafisz – własnoręcznie wykonaną grafikę na billboard. Autor najlepszego pomysłu otrzyma od nas SUPERNAGRODĘ – jego dzieło trafi na billboard! jeśli prowadzisz działalność będziesz mógł również zareklamować się w ramach tej nagrody
Regulamin konkursu : 
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem: (ten regulamin będzie w notatkach, więc będzie link do niego zamiast treści!)

Postanowienia ogólne
1) Organizatorem konkursu jest (agencja-reklamy.pl) , mieszcząca się na
ul. Wały Piastowskie 1/1508 , 80-855 w Gdańsku, z oddziałem na ul. Chopina 2/32 w Pruszczu Gdańskim.
2) Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która zaproponuje najciekawszy według Organizatorów tekst/projekt na billboard.
3) Fundatorem nagród jest Organizator.
4) Konkurs trwa od 12.10.2015 do 22.10.2015 r., wyniki podane zostaną 23.10.2015 r.
Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzcy
1) Uczestnikiem zabawy może być każdy, kto, łącznie:
a) polubi fanpage agencja-reklamy.pl,
b) POLUBI I UDOSTĘPNI post konkursowy,
c) przyśle autorski pomysł na billboard (tekst lub grafikę) – prace łamiące prawa autorskie (wykorzystujące wizerunek marek, znanych osób itd.), a także w jakikolwiek sposób niestosowne nie będą brane pod uwagę.
2) Uczestnik może przysłać maksymalnie 3 propozycje tekstów/grafik na billboard.
3) Propozycje należy podawać w komentarzach konkursowego postu
4) Zdyskwalifikowanym można zostać poprzez jakiekolwiek nieetyczne zachowania, w tym niecenzuralne i poniżające komentarze na fanpage’u agencja-reklamy.pl.
5) Osoba, które wygra, będzie wymieniona na fanpage’u agencja-reklamy.pl oraz zostanie poinformowana poprzez wiadomość prywatną.
6) Nagrodą będzie umieszczenie zwycięskiego hasła lub – jeśli zwycięzca prowadzi działalność – reklamę tej działalności na jednym z wolnych w danym czasie billboardów na terenie woj. pomorskiego – wybór lokalizacji należy do agencja-reklamy.pl. Nagroda obejmuje: wydruk, wyklejenie hasła/grafiki na papierze blueback
i zajęcie billboardu przez w.w. reklamę przez okres jednego miesiąca.
7) Jeżeli Zwycięzca wybierze wyklejenie reklamy swojej działalności, to:
a) dostarcza własny projekt reklamy – Organizator w niego nie ingeruje
b) dostarcza własne znaki graficzne (np. logotypy, znaki firmowe, hasła reklamowe), a Organizator stworzy w ciągu 7 dni roboczych prostą grafikę,
c) Zwycięzca może wykupić projekt i wykonanie profesjonalnej reklamy u Organizatora.
8) Organizator zastrzega sobie możliwość wklejenia na w.w. reklamie logotypu agencja/reklamy.pl
Nagrody
1) Wartość nagrody to 1000 zł.
2) Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
3) Nie ma możliwości przeniesienia nagrody na inną osobę.
4) Zastrzeżenie: przyjmując nagrodę Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego hasła/grafiki/wizerunku na billboardzie.
Reklamacje
1) Reklamacje zgłaszać można do 7 dni od momentu wywieszenia reklamy z tekstem konkursowym/grafiką konkursową
2) Zgłaszać można poprzez maila: konkurs@agencja-reklamy.pl do Organizatora
3) W reklamacji powinno się uwzględnić jasno określony przedmiot reklamacji, jasne i wyczerpujące uzasadnienie
4) Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.
Postanowienia końcowe
1) Jeśli uczestnik chce wziąć udział w zabawie, ma obowiązek akceptacji regulaminu,
2) Prawa autorskie do tekstu konkursowego pozostają u Uczestników, z możliwością bezpłatnego wykorzystania haseł/grafik w działaniach reklamowych agencja-reklamy.pl,
3) w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.