Tendencje w reklamie zewnętrznej na 2023 rok

W obliczu ciągłych zmian i postępu technologicznemu, rynek reklamy zewnętrznej zaczyna się zmieniać i dostosowywać do obecnej rzeczywistości i wymagań konsumentów. Na pewno należy podkreślić, że w 2023 roku, nowe kierunki reklamowe zdominowały branżę OOH (Out-Of-Home) i DOOH (Digital Out-Of-Home), stawiając na czele cyfryzację, personalizację i integrację przekazów. Jakie są zatem tendencje w reklamie zewnętrznej w 2023 roku? Zachęcamy do lektury!

Reklama zewnętrzna – rozwój technologiczny

Nowoczesna reklama zewnętrzna, głównie w formie cyfrowej, stanowi bezpośredni kanał komunikacji z potencjalnym klientem, stając się tym samym kluczowym elementem dynamicznej przestrzeni miejskiej. Integracja technologiczna, której jesteśmy świadkami, pozwala na kreowanie przekazów, które są nie tylko wizualnie atrakcyjne, ale również zdolne do interakcji z odbiorcą, oferując mu zindywidualizowane doświadczenia. Powszechne stosowanie elementów rzeczywistości rozszerzonej, czy też danych pozyskanych przez analitykę big data, umożliwia przedsiębiorstwom docieranie z odpowiednimi informacjami do precyzyjnie określonej grupy odbiorców.

Cyfrowa reklama zewnętrzna

Reklama cyfrowa outdoorowa (DOOH) przechodzi metamorfozę, dążąc do dostarczenia dynamicznych i aktualnych treści, które respektują czas i uwagę odbiorców. Świetlisty i animowany charakter DOOH przyciąga wzrok, przekazuje wiadomości w sposób intrygujący, często korzystając z technologii trójwymiarowych i anamorficznych obrazów. Według raportu Research and Markets do 2028 roku rynek DOOH może osiągnąć wartość 14,3 mld dolarów, rosnąc rocznie, średnio o 11,9%.

Interaktywność oraz angażujące doświadczenia, które oferuje DOOH, zdają się być odpowiedzią na rosnące wymagania konsumentów, którzy coraz bardziej doceniają marki oferujące im coś więcej niż tylko prosty przekaz sprzedażowy. To także szansa na wyróżnienie się w gąszczu informacji i zaintrygowanie odbiorcy w unikalny sposób, czyniąc markę bardziej zapadającą w pamięć i rozpoznawalną w przestrzeni miejskiej.

Opowiadanie historii

Storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, staje się kluczowym elementem komunikacji marek z odbiorcami. Można zauważyć to również w reklamie zewnętrznej. To nie jedynie przekaz informacyjny, ale przede wszystkim emocjonalny, który buduje relacje i kreuje percepcję marki jako „przyjaciela”. Wykorzystanie zdjęć, kolorów, kreatywnego przekazu, pozwalają na przeniesienie takiej narracji do przestrzeni miasta, wzbudzając zainteresowanie i dyskusję wśród odbiorców.

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Rozwijająca się technologia rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) otwiera przed reklamą zewnętrzną nowe możliwości. Łącząc interaktywny przekaz z tradycyjną reklamą zewnętrzną, można kreować wielowymiarowy, głębszy i często wpływający na emocje przekaz. Wykorzystanie danych i technologii do personalizacji komunikatów z kolei, umożliwia dotarcie z odpowiednim przekazem do konkretnej grupy odbiorców. 

Podsumowanie

Wnikliwa analiza tendencji na rok 2023 wskazuje na wyraźne kierunki rozwoju reklamy outdoorowej. Przekształcenia w DOOH, strategiczne wykorzystanie storytellingu czy inwestycje w technologie AR i VR mogą sprawić, że tradycyjne reklama zewnętrzna bardzo się rozwinie. Dzięki temu będzie angażować nie tylko starszych, ale i młodszych odbiorców, którzy są zainteresowani nowinkami technologicznymi.